wtorek, 15 lipca 2008

warszawa da się lubić


wyłącz GPS - jesteś w warszawie :-)

nadesłał i trafił (!) azofoto

3 komentarze:

Azofoto pisze...

UWAGA DLA NIEUWAŻNYCH:
należy zwrócić szczególną uwagę na transkrypcję "Al. Jerozolimskie". Kiedyś ktoś mądry na jakimś uniwersytecie (na pewno amerykańskim) udowodnił, że przestawianie liter w wyrazach absolutnie nie wpływa na ich rozumienie.
Np. Kieydś kotś mdąry na jaikmś uniwrestyecie (na pweno amerkyańksim) udowdonił, że przestawainie litre w wryazach absloutnie nie wpyłwa na ich rozmuienie.
:-)

Fio pisze...

Zatsanawiałm sei, czy "Jerozolomiskich" nie pdkreślci węzykeim, ale jestme pzrekonana, że na Fiomonstra zaglądajaą same bystrzaki :-]

Anonimowy pisze...

-->Azofoto: byle pierwsza i ostatnia została prawidłowa.